Avís legal

Condicions d’ús de la pàgina web

Propietat intel·lectual
Tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que es publiquen com a part de la pàgina web, en especial totes les imatges i fotografies, corresponen en tot moment a Palmir Agefred i / o als que atorguen llicència per al seu ús. Només es pot fer ús d’aquest material amb autorització expressa de Palmir Agefred i / o els que atorguen la llicència i en la forma que s’estipuli en l’autorització. Palmir Agefred i/o els que atorguen les llicències es reserven el dret d’exercir accions judicials contra aquells tots aquells que hagin fet ús del material sense l’esmentada autorització o que, tenint autorització, l’hagin utilitzat de forma incorrecta.

Exclusió de responsabilitat
L’empresa no es responsabilitza dels possibles errors de la informació publicada en aquesta pàgina web.

Si té algun dubte o comentari respecte al contingut d’aquesta pàgina web , si us plau contacti a: palmir@palmiragefred.ad